Baş sağlığı

 


Bütün çetinliklere bakmıyarak “Türk Dünyasının Üreyi” saydığımğız Türkiyemizde baş veren maden yangını bizi derinden üzdü.  Heyatlarını itiren 200-den artıq soydaşımızın ve madende mahbus olan 100-den artık işçinin acısı, göz yaşlarımızla birlikde üreyimizin en derinliklerine qeder sızladır. Bu ağır facieni hörmetli Türkiye cumhur başkanı sayın Abdulla Gül simasında bütün Türkiye halkına baş sağlığı verir, heyatını kayb edenlere tanrıdan rehmet ve qalanlarına dözüm dileyirik.

Güney Azerbaycan Milli Birlik Şurası
Umumi elaqeler komitesi
14.05.2014

bayraminiz mübarək olsun

Azərbaycan Türk millətinin dünya xalqlarına ithaf etdiyi “bahar bayramı” təbiətin oyanışı, gül – çiçəyin dirilişi, barış və sevgi duygularının ürəklərə səpilməsi ilə bağlıdır. Onun üçündür ki, millətimiz tarix boyu bu bayramı əzizləyib və özünün nəcib özəlliklərinə uygun olaraq şənliklər və mərasimlər geçirmişdir. Bu mərasimlərdən ən duygusalı, bir – birinin görüşünə getmək və küsənləri barışdırmaq olmuşdur.

Baxmıyaraq ki, fars hakimiyəti, bizi və bütün varlığımızı inkar edərək bu bayramımızı da qaraltmaq isəməkdədir. Baxmıyaraq ki, millətimizin ən dəyərli evladlarını zindanlarda çürütməkdədr.  Baxmıyaraq ki, iqtisadi ayı-seçgilik nəticəsində millətimiz bir tikə çürək dalınca qurbət ellərə pənah aparmaqdadır. Bu milli bayramı ən heşmətli biçimdə geçirəyimiz, dirilik,varlıq və dirənişimizin bir simgəsi kimi təzahür etməlidir.

Biz, bu il bayramını bütün millətimizə və özəlliklədə faşist-rasist şeytani quvvələrin zindanlarında olan soydaşlarımıza təbrik deyib millətimizin tezliklə nəcatını arzu edirik. Ən vacib mərasimi isə siaysi zindanilərimiz və ailələrinin görüşü ilə onlara ürək-dirək olmaq hesab edirik.

Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurası
Təbliqat komitəsi  16.03.2014

 Münasibət İranda aparılan 10-cu prezident seçgilərinəGüney Azərbaycan Milli Birlik Şurasının- münasibəti

İranda aparılan 10-cu prezident seçgilərinə

Əziz Soydaşlar !Demokratik usullara söykənmiyən hər hansı bir seçgi, xalqın mənafei yerinə, hakimiyətlərin təsbiti, vəya özünə demokratik don giydirərərk dünya əfkari ümumisini aldatmaqdan başqa məna daşımadığı hamımıza aydındır.

Hələ “ana yasasında” aydıncasına, millətin səsinə hörmət yerinə hər hansı bir ideolojinin yürüdülməsini ön görən

Dəvamın oxu...
Go to top