Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurasının Əsasnaməsi

1 Güney Azərbaycan Milli BirlikŞurasının Məramnaməsi

- LAYİHƏ-

1.1 Giriş

Əsas fəaliyətimiz “Güney Azərbaycanda milli müqəddəratın təyini”dir. Xəzər dənizinin batı bölgəsində Kür, Araz, Qızılüzen və Qaraçay ırmaqlarının axdığı geniş ərazidə min illərdən bəri böyük və möhtəşəm bir uyqarlıq yaşamaqdadır. Bu qədim və zəngin mədəniyyət 10000 il öncədən Qobustan qayalarına öz qalarğı izini buraxıb, zaman-zaman inkişaf edib daima gəlişmişdir.

Bu parlaq mədəniyyət çeşidli sülalalərin hakimiyyəti altında formalaşsa da, yalnız bir adla tanına bilər: O ad kəsinliklə Azərbaycan Türk mədəniyyətidir. Azərbaycan Türk mədəniyyəti tarixin ən əski çağlarından başlamış və bütün dəhşətli hadisələrdən və vəhşətli faciələrdən öz milli təməllərinə dayanaraq sağ-salamat geçibdir və tarix boyu bütün yad hücumları dizə çökdürübdür. Beləliklə, bu gün Azərbaycan yurdu və türk milləti dünyanın ən tanınmış yurdlarından və millətlərindən biri sayıla bilər.

 Oxumaq üçün lutfən bura tiklayin 

 

Go to top