Azərbaycanda bahar bayramı
Azərbaycanın muxtəlif bölgələrində çeşitli adlarla səslənən bahar bayramı ölkəmizin hər tərəfində bir az fərqli olsada ümumi qaydalar üzərində qurulmuş bir bayramdır. Hələ dilimizə bu qədər Fars sözü girmədən öncə ona “il bayramı”, “ yaz bayramı” və “bahar bayramı” diyərdilər. Ancaq “ novruz “ adinda

Dəvamın oxu...
butov azerbaycanBütöv Azərbaycan  ideyasının reallaşması prosesi  başlanmışdır
 Bütöv Azərbaycan deyildikdə, fikrimizdə istər istəməz rus və farslar tərəfindən parcalanmış, əsarət altına alınmış Türk Vətəni, böyük Azərbaycan coğrafiyası yaranır. Azərbaycan türklərlinin yaşadığı ata baba torpaqları bəzən farsların, ərəblərin, monqolların və rusların caynağına keçib. Əcdadlarımız öz müstəqillikləri və vahid Azərbaycan ideyası uğrunda daim mübarizə aparmışlar.

Onlar üçün ən ağır vaxtlar Böyük Vətənimizin parçalandiği Gülüstan müqaviləsiylə, yəni 1813- cü ilin Oktyabır ayının 12-si tarixində baslamışdır. Bu müqaviləyə əsasən, Naxçıvan və İrəvan xanlıqları istisna olmaqla, Azərbaycanın Araz cayının şimalında yerləşən bütün əraziləri Russyanın işğal altına düşmüşdür.

Dəvamın oxu...

Güney Azərbaycan Ləhcələri

(ümumi baxiş)

1- Təbriz ləhcəsi

2- Qaradağ ləhcəsi

3- Yamçı ləhcəsi

4- Uyğur ləhcəsi

5- Marağa ləhcəsi

6- Ərdəbil ləhcəsi

7- Zəncan ləhcələri

8- Həmədan ləhcəsi

9- Xələc ləhcəsi

:::: Xəritə
Giriş

Dəvamın oxu...

Güney Azərbaycan Turk Ləhcələri

İranda İslam inqilabından sonra azad hava çəkmək üçün daha çox Azərbaycana getgəli uyğun görmüşdüm. Ona görə də və inqilabdan sonrakı ab havanın təsiri altında müsbət bir iş görmək üçün öz vilayətimizdə...
Go to top