xiyabaniXX ƏSR GÜNEY AZƏRBAYCAN  AZADLIQ HƏRƏKATINDA  Ş.M.XİYABANİNİN YERİ VƏ ROLU
   1. Dövrünün savadlı ziyalısı

Azərbaycan xalqının ruhani, inqilabçı-demokrat oğlu Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılıq etdiyi və tarixə «Xiyabani hərəkatı» adı ilə daxil olan Güney Azərbaycandakı azadlıq hərəkatının 91 illiyini ictimaiyyətimiz qeyd etdi. Bu hərəkat böyük mütəfəkkir Ş.M.Xiyabaninin və onun yaxın silahdaşlarının iştirakı ilə 1920-ci il aprelin 7-də başlamış və Azərbaycanda xalqın istəklərinə söykənən ilk milli muxtar bir hökumət qurmuşdur. Bu hökumət həmin ilin sentyabrına qədər yaşasa da Güneydəki xalq hərəkatı tarixində silinməz və yaddaqalan izlər qoymuşdur.

Dəvamın oxu...
Go to top