Güney Azərbaycan milli birlik şurası-nın  Sayın Əli bəy Suleyman-nın müraciətinə münasibəti
Hər şeydən öncə, Azərbaycan Milli hərəkatında dəyərli Əli bəy Süleymani kimi can yandıran insanların varlığına sevincimizi bildirmək istərdik. Bu vəsilə ilə, milli hərəkatımıza ürək yandıran bu dostumuza öz təşəkkürümüzü bilidrməyi milli borc saymaqdayız.
Sayın Əli bəy, müraciətinizidə işarə etdiyiniz bütün düşüncələrizi

mənimsəməklə birlikdə bir fikrinizlə razılaşmaq gərçəkləri yansıtmıya bilər. Bizim fikrimizcə, milli hərəkatımızın xaric qolunda  olan bu çatışmamazlıqlar daxilə sıçəramış olsa da, bəzi milli quvvələrin fəaliyətinə mənfi təsir etsə də,  bütövlükdə hərəkatımızın gedişatını bir az axsadsa da, milli qurtuluş yolumuz gün geçdikcə genişlənir, inkişaf edir və ümumiləşir. Ona görədir ki, bu şantaj, şayiə, qarayaxma və saxtakarlıqlarla milli hərəkatımızın duraqlıyaraq dayanacağına inanmırıq. Tərsinə, sizin kimi səmimi, anlayışlı, qərəzsiz və düzgün milli fəalların açıq gözlülüyü nəticində təxribatçılar təkləndikcə, yolumuz daha da aydınlaşacaq, qurtuluş günümüz daha da yaxınlaşacaq. Azərbaycan milli hərəkatının “Türklük mehvəri ətrafında fırlanan Azərbaycançılıq düşüncəsi”  sısqa başladıgıçla 50 illik qısa bir müddətdə gəldiyi  bugünkü möhtəşəm durumu və geçən 20 ildə qazandığı təcrübələr bunun əyani sübutudur. Onun üçündür ki, biz, yolumuza tikilən maniələri, daxilimizdə olan çəkiş-bərkişlərin mənfi təsirini inkar etməməklə bilriklə  “gələcək bizimdir” şuarına dərindən inanırıq. O ölkədə, bütün siaysi hərəkətlər yuvalarında gizlənirkən, gənclərimizin yorulmaz çalışmaları, fars hakimiyətinin qorxu içərisində dəvam etdirdiyi asdı-kəsdi siyasəti, zindanların gənclərimizlə dolub-boşalması milli hərəkatımızın diriliyinin bir işarəsidir. Məktubuzda doğru olaraq vurquladığınız kimi daxilimizdə olan bu sataşmaların kökündə fikir ayrılığı deyil, sadəcə şəxsi münasibətlərin yatdığınının bilidiyinə görə bu insanların arasındakı dedi-qoduların tez-gec bitəcəyinə inanırıq.


Biz, töhmət, iftira, təxribat və qara yaxmalara məruz qalan soydaşlarızdan istərdik ki, kin və nifrətlərini bu təxribatçılara deyil, fars şovinizminə yönəltsinlər. Çünki, o ölkədə, Arya ırqına dayanan farsçılıq siaysətinin verdiyi təribiyənin, anti-Türk təbliqatının və əritmə siyasətinin nəticəsindədir ki,   siaysi görüş zaviyəmiz daralır, hamımız bu batlaqda boğulurkən, bir-birimizidə boğmağa çalışırıq. Məsələyə bu açıdan  baxarsaq barışmağımızda asanlaşacaqdır.
Azerbaycan Milli Hərəkatının geçən 20 ildəki təcrübəsi göstərmişdir ki, təəssüflə bəzi milli insanlarımızın əlinə imkan geçən kimi öz durumlarını təsbit üçün ona – buna sataşmağa başlamışlar. Mənəm-mənəmliklər, rəhbərlik iddeaları, çəkəməməzlik kimi yaramazlıqların ortaya çıxardığı bu durum və boşluqdan fars rejimi və ittilaat məmurlarınında su istifadəsi aydındır. Milli fəallarımızın düşüncəli insanlarının bu çatışmalara qoşulmaması, bir tərəfdən ortalığı sakitləşdirmə və o biri tərəfdə də bulanıq sudan balıq tutmağa çalışan əsas düşmənimizin əlini puça çıxaracaqdır.


Ancaq, bu çatışmamazlıqların qarşısını almaq üçün dəlil və nəsihətlərin rolunu inkar etmemeklə birlikdə, düzənli və şəraitə uygun bir sistemin yaranma vacibliyi də inkar ediləməz. Onun üçündür ki, milli hərəkatımızı bu azdırmalardan qurtarmaq və üçüncü bir quvvə kimi təzahür etmək düşüncəsi ilə “Şura Rəhbərliyi” təbliq edimişdir. Bu doğrultuda “ Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurası” yaradılma mexanizmi ortaya çıxmış və hər kəs, qurum və təşklatın öz fikrində sadıq qalmaq şərti ilə bəlli bir aşamaya qədər, bəlli bir çərçivədə düzənli bir metod hazırlanmışdır. Məsələyə açıqlamaq üçün həmən artırmalıyıq ki, heç bir təşkilat “Milli Şurada” üzv deyil, onun fəaliyətini dəstəkləmək üçün yardımçı olmalıdır. Bu məsələlərə aydınlıq gətirmək “Milli Şuranın” əsasnaməsinə “millishura.com” sitəsində müraciət və diqqətlə mütaliəsi təklif eidilir. İstyənlər isə elaqələr komitəsinin tapanağı olan Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine yazmaları xahiş olunur.


Bunula belə Milli Şuranın 4 əsas prənsiplərini aşağıda gətirməklə hərəkətimizə ürəyi yanan fəallarımıza faydalı olmasını arzu edirik.

Güney Azərbaycan Milli Birlik şurası

Təbliqat komitəsi- 22.02.2014
 

Milli Şuranın prensipləri
 
Yaranmaqda olan “Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurası”nın əsasnaməsinin tənzimlənməsində, bu müddət ərzində iştirak edən, çeşitli siaysi görüş sahibləri, aydınlar və təşkilat nümayəndələrinin düşüncə və təklifləri yer almaqdadır. Bütün düşüncə və təkliflərdən seçilmiş “Milli Şura” yol xəritəsinin təkmilləşərək bugünə gəlib çıxması, bizdə, bu yolun birliyə gedən təkcə körpü olması inancını yaratmışdır. 


Bu yolun çeşitli maniələrlə qarşılacağı hər kəs tərəfindən aydınca bilinməkdə olsa da, inananların iradəsini qıra bilməmişdir. Birliyə gedən yolun düzgün təsvirini anlamaq üçün geçən bu müddət ərzində, bəzən səmimiyətlə, bəzənsə qeyri səmimi olaraq yaranan çox sayılı birliklərin baş tutmuyaraq az müddətdə dağılması da bu yolun doğruluğunun bir sübutu sayıla bilər. Çeşitli ocaqlar və şəxsi maraqlardan qaynaqlanan bu maniələrin, bu çətin yoqquşu dirmaşmaqda bizi zorladığını inkar etmirik. Başqalarının uğur qazanmasını, özlərinin şəxsi ehtirasına maniə bildiklərinə görə daş dığırladanları qınamaqdan başqa əlimizdən bir şey gəlmir. Ancaq, buna da inanırıq ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının birləşməsi nəhayət “Milli Şura” yolundan geçəcək və geçəcək.


Bu düşüncə ilə yola çıxaraq, eyni halda, təəssüflə soydaşlarımızın böyük əksəriyətinin ana dilimizdə oxuma imkanının zəyif olduğuna görə, Milli Şuranın 4 əsas prəsiplərini aşağıda təqdim edirik. Uzun və qapsamlı əsasnamədə gizlənən bu prənsipləri, orada oxumağın çətinliyini nəzərdə alaraq, milli hərəkatımızın birlik ehtiyacını hiss edən səmimi soydaşlarımızın, bunları oxuyub, Milli Şuranı yaratmaqda olanlara qoşulması arzu edilməkdidir.


Bu prəniplər:


1- “Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurası” nın hədəfi Güney Azərbaycanda “milli müqəddəratı” təyindir. BMT-nin 1960-da 1541 sayılı bəyannaməsi və onun yan müzakirələri əsasında Güney azərbaycanlılar bir millətdir. Onun üçün öz müqəddəratını “müstəqil bir dövlət yaratmaq””başqa bir dövlətlə bütövləşmək” vəya hərhansı bir ölkə ilə “federal/konfedral” formasında yaşamaq haqqı var. (bax: Məramnamənin 1.5- ci bəndində əlavə 1 və 2 bölümlərinə).


2- Milli Şuranın idarə sistemi “Başqanlıq Şurası” vasitəsi ilə aparılır. Kimsənin sədarət iddeaları yol veriməzdir. (Bax: Nizamnamənin 2.1.2 bəndi “təşkilat çartı” və 2.2.1 “başqamlıq şurası”bölümünə)


3- “Milli Şura”nın ideolojik xətti “ Azərbaycan Mərkəzli Düşüncə sistemi” dir. Yəni, hər şeydən öndə və öncə Güney Azərbaycan probləmini həll etməyə çalışır. (bax: Məramnamə bənd 1.3 “Birlikdə fəaliyət modeli” və onun alt bəndi 1.3.1 bölümlərinə)


4- “Milli Şura”demokratik qaydalara dayanaraq fəaliyət edər. Bütün seçimlər və işlər səs vermək usulu ilə həyata geçər. Bütün həqiqi üzvlər öz fikir vəya mənsub olduqları təşkilatın görüşlərinə sadiq qalaraq burada fəaliyət göstərir. Ancaq “refrandoma hazırlıq mərhələsi”ni qazandıqdan sonra, mənsub olduğu fikiri burada təbliq edəbilər. (Bax: Məramnamədə 1.2.2.3 bəndi “Refrandoma hazırlıq mərhələsi” 1.2.3 fəaliyət platforması və nizamnamədə 2.1. ci bəndin “qurultay” bölümlərinə)


Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurası
Təşkilat Komitəsi

Go to top